Manifest

LARM FILM bedriver undergravende virksomhed i ordets smukkeste betydning. Vi undergraver vores gængse opfattelse af os selv og vores relationer, og vi undergraver vores opfattelse af Danmark og af Verden. Vi undergraver konventioner og vaner og sætter spørgsmålstegn ved altings tilstand. LARM FILM støjer, sætter dagsorden og udfordrer.Vores journalistik er altid i orden, veldokumenteret og fair. Og vores film er velunderbyggede, troværdige og ambitiøse i deres indhold og udtryk.

LARM FILM producerer tv og dokumentarfilm der giver mening. Og når vi siger mening, så er det absolut subjektivt. Det skal give mening for producenten, tilrettelæggere, fotografer, klippere, produktionsfolk – for alle der er beskæftiget med projektet. På den måde er der ingen kompromisser på LARM FILM. Vi står ved hvem vi er og vi producerer aldrig noget, vi ikke selv gider se.

Men det nytter ikke at producere tv og film der giver mening, hvis projekterne ikke kommer ud til folk. LARM FILM er kun en succes hvis vores film og tv-programmer bliver set og brugt. Derfor har vi et særligt fokus på at nå et publikum med vores fortællinger. Hvis vi ikke lige er på tv-kanalernes primetime, gør vi alt for at nå ud til mennesker, der i kraft af deres energi og vilje gør en forskel i den virkelige verden. Vi prøver at organisere visninger, debatter, udstillinger og events, og vi vil producere undervisningsmateriale, bøger, magasiner og websites og turnerer så vidt muligt rundt i Danmark og resten af verden med vores film. Vi afprøver konstant grænserne for hvad film og billeder kan bruges til. Og vi giver fanden i hvad man plejer at gøre.

Som arbejdsplads er LARM FILM et fællesskab, hvor der er plads til alle, der vil gøre en forskel. Det være sig journalistisk, politisk, visuelt, filmisk, kunstnerisk eller formmæssigt. Selskabets projekter kan både være ekstremt brede og ekstremt smalle i deres udtryk. Når vi er brede, er historien så stor og vigtig, at den må og skal ud til mange mennesker og skabe debat, sætte dagsorden etc. Så er vi i prime time på TV og har det som en fisk i vandet. Når vi er smalle udfordrer vi tiden med et formsprog, der måske afholder nogen fra at kigge med, men til gengæld skubber til grænserne for vores talent og vores udtryk.

LARM FILM byder tilrettelæggere, journalister og instruktører med noget på hjerte velkommen i et hus, hvor der er højt til loftet og et varmt og udfordrende miljø for alle der vil rykke ved både sig selv og verden.

LARM FILM is a Danish production company. In Danish, LARM means noise. In the best possible sense of that word, the objective of LARM FILM is to make some noise. Our projects are subversive because they challenge how we perceive ourselves, each other – as well as the world we live in. We break conventions and question the status quo. LARM FILM is loud because we want to be heard, to challenge and to set the agenda. Our journalistic approach aims to be accurate, fair, and to the point, and our films are always well founded and authentic. Our projects are ambitious by nature – with an eye to both content and form.

LARM FILM produces television and documentary films that make sense. First, our projects have to make sense to us: the producers, directors, photographers, editors and other production people – to everyone involved. And we never produce something that we ourselves are not genuinely interested in watching.

Secondly, it is not enough for us to simply produce television and films that make sense – our projects are only meaningful when they reach an audience. LARM FILM cannot succeed unless our productions are actually being watched and used. When our stories are not broadcasted during prime time, we try to reach out to people in different ways; screenings, debates and events. We also aim to publish teaching materials, books, magazines and websites and whenever possible, we travel around Denmark and the rest of the world with our films. We constantly seek out new ways to put film and pictures to practise and we don’t give a damn about how other people think we should go about our business.

LARM FILM offers a dynamic environment, a kind of community that embraces people who want to make a difference. Some of our projects appeal to a wider audience while others are much more narrow in scope. Stories with a broad appeal are of major significance and we make sure they reach a large audience by broadcasting prime time. This creates public debate and brings the issues to the top of the agenda, where we feel at home.

Other productions of a much smaller scope, and with a more limited audience appeal, demand a different mode of expression that may not appeal to everyone but which in return is a way to push ourselves, to hone our talent and craft.

We keep the door open for people, who are willing to push themselves and the rest of the world.

Søren Steen Jespersen

Founder

This is also available in: English